Partnerlösningar

Kronan Försäkringskonsult AB är en registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionen. Verksamheten startades 1991 med inriktning på Företagsförsäkringar och specialförsäkringar inom skadeförsäkring (s.k. Affinity lösningar). Genom utveckling av Affinity lösningar använder vi försäkring för att:

  • Skapa mervärden som stärker partners varumärke
  • Förädla kundbasen mellan partner och slutkund/medlem
  • Skapa nya intäktsmöjligheter samtidigt som slutkund/medlem gynnas av konkurrenskraftiga premier, bra omfattning och effektiv/modern administration (win/win)

NonStop tilläggsförsäkring

2007 lanserades NonStop.NonStop är en enkel, prisvärd och unik tilläggsförsäkring för motorfordon. Försäkringen är helt fristående och kompletterar alla försäkringsbolags halv- och helförsäkringar genom 13 moment. www.non-stop.se 

Fastumgruppen

Sedan 2015 ingår Kronan i Fastumgruppen. Inom Fastumgruppen förvaltas över 700 bostadsrättsföreningar. Som en del av Fastumgruppen ser vi på försäkring utifrån ett fastighetsägarperspektiv med fokus på aktiv förvaltning, omfattning, självrisker och skadeförebyggande. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra kollegor inom Fastumgruppen - skapa skydda bostadsrättsföreningarnas värden. www.fastum.se www.adex.se 

Kontakta oss

Kronan Försäkringskonsult AB
Box 3118
169 03 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18, Solna
info@kronan-forsakring.se
08-661 22 80 

Ansvarig försäkringsförmedlare

Gustaf Petersson
070-648 05 01
gustaf@kronan-forsakring.se